Ataskaitos

 

Perkančioji organizacija – Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, parengia ir pateikia ataskaitas numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje.

Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ataskaitos nuo  2018 metų yra skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol

(Pasirinkite lietuvių kalbą, Paieškos laukelyje įvesti - Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras)

 

Planuojamų pirkimų suvestinė

 

Perkančioji organizacija– Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras– parengia ir patvirtina planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinę. Ši suvestinė paskelbiama kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Pagal nurodytą tvarką paskelbta planuojamų atlikti pirkimų suvestinė papildomai gali būti paskelbta (bet neprivaloma) perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro nuo 2018 metų pirkimų planų suvestinės yra skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt
(Pasirinkite lietuvių kalbą, Paieškos laukelyje įvesti - Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras)

Atsisakymo pirkti iš CPO katalogo pagrindimas

2017 metai

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre COVID-19 vakcinacija vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 14.30 val.