Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos prieinamos visiems Lietuvos gyventojams ir yra orientuotos į pacientų pagrindinių sveikatos problemų sprendimą. Pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą organizuoja savivaldos vykdomosios institucijos.

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra (toliau PAASP) – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir bendrosios praktikos slaugytojo bei bendruomenės slaugytojo ir akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t.y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas. Paslaugų teikimo pacientų namuose tvarką ir apimtį nustato PAASP įstaigos vadovas.

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra – tai nespecializuotų kvalifikuotų odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal gydytojo odontologo medicinos normos reikalavimus, kompleksas.

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamos šios pirminės sveikatos priežiūros paslaugos:

  • šeimos gydytojo;
  • vidaus ligų gydytojo;
  • vaikų ligų gydytojo;
  • gydytojo odontologo;
  • gydytojo akušerio ginekologo;
  • gydytojo chirurgo.

 

sergu lt

 


Suaugusiųjų registratūra
(8 447) 53 132


Vaikų registratūra
(8 447) 54 140

 

Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris: 112

03 - Telia

103 - Omnitel
033 - Bitė,Tele2

 

draustumui

 

esvaikata

 

MedVAIS gif

 

Ereceptas gif