GMP paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, priskiriama:

  • GMP dispečerinės tarnybos paslaugos;
  • GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos;
  • GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;
  • GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;
  • stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
  • pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;
  • pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
  • užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
  • Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
  • pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.

Be paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, GMP paslaugų teikėjai teikia ir kitas paslaugas:

1. pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;

2. pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);

3. pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);

4. 1–3 punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ pagal sutartį su GMP paslaugų teikėju, 4 punkte numatytu atveju pacientas moka savo lėšomis.

Jurbarko GMP paslaugų tiekėjai teikia paslaugas sutartyje su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau TLK) Jurbarko rajono ir miesto teritorijoje, o reikalui esant ir nurodžius Kauno GMP dispečerinei tarnybai, ir aplinkiniuose rajonuose. Jurbarko GMP paslaugos teikiamos per Kauno GMP dispečerinę. Jurbarko GMP turi 2 brigadas. GMP paslaugos teikiamos visą parą.

GMP iškvietimams priimti, informacijai įvertinti ir perduoti GMP brigadai organizuojamas Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC). BPC informaciją perduoda atitinkamos teritorijos GMP dispečerinei tarnybai (Kauno), o ši savo ruožtu tos zonos atitinkamai GMP (Jurbarko). Telefono numeriai: BPC – 112; teritorinių GMP dispečerinių: iš stacionaraus telefono – 03, iš Omnitel ryšio – 103, iš Bitės ir Tele2 ryšio – 033. GMP iškvietimai telefonu, nurodant tikslų laiką, registruojami kompiuteriu.

GMP paslaugos teikiamos naudojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų sąrašų medicinos prietaisus, vaistus, asmeninės apsaugos priemones, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemones ir būtinųjų priešnuodžių rinkinius.

Greitosios medicinos pagalbos transporto priemone, esant sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų indikacijų ar būklių, pacientai turi būti skubiai gabenami į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Priėmimo (skubiosios pagalbos) skyrių. Gyvybei grėsmingomis situacijomis GMP informuoja ASPĮ Priėmimo (skubiosios pagalbos) skyrių apie pacientą, transportuojamą į šį skyrių. Atvežti į Priėmimo (skubiosios pagalbos) skyrių pacientai perduodami budinčiam gydytojui. Perdavusi pacientą GMP brigada grįžta į GMP stotį (skyrių) budėjimo vietą arba vyksta į kitą iškvietimą.

 

sergu lt

 


Suaugusiųjų registratūra
(8 447) 53 132


Vaikų registratūra
(8 447) 54 140

 

Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris: 112

03 - Telia

103 - Omnitel
033 - Bitė,Tele2

 

draustumui

 

esvaikata

 

MedVAIS gif

 

Ereceptas gif