• slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4

 

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras su partneriais: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, viešąja įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centru, viešąja įstaiga Seredžiaus ambulatorija, viešąja įstaiga Šimkaičių ambulatorija ir viešąja įstaiga Viešvilės ambulatorija, dalyvauja regioninės plėtros projekte pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.
Planuojama projekto trukmė – 12 mėnesių, iki 2020 m. sausio 31 d.
Projekto tikslas – padidinti Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą Jurbarko rajono gyventojams.
Įgyvendinant projektą bus įsigyta nauja medicininė įranga ir tikslinės transporto priemonės pacientų lankymui namuose, įsteigtas pakaitinio gydymo opioidais kabinetas, atnaujintas tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų (DOTS) kabinetas, atliktas kitų gydymo įstaigų patalpų einamasis remontas, įrengtos priemonės neįgaliesiems. Atnaujinus medicininę įrangą ir įstaigų infrastruktūrą, padidės teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumas ir patrauklumas.
Projekto vertė – 178.018,17 Eur, iš jų: 151.315,44 Eur – ES fondų lėšos, 13.351,36 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 13.351,37 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto veiklų pradžia – 2019 m. kovo 12 d.
Projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.
Projekto partneriai – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, viešoji įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras, viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija ir viešoji įstaiga Viešvilės ambulatorija.

 

draustumui

 

esvaikata

 

MedVAIS gif

 

Ereceptas gif

 

nerukysiu.lt